Agenda

 • 19 februari - Steenwegsessie Waterkwaliteit

  Medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen, microplastics: de kwaliteit van ons oppervlaktewater staat op verschillende manieren onder druk. We meten meer, dus we weten meer en we kunnen sneller ingrijpen. Stoffen die vroeger niet werden opgemerkt, hebben we nu scherp in het vizier. Wat is de waarde van schoon water en wat is er nodig om het oppervlaktewater in Nederland schoon te houden? Hoe voorkomen we dat stoffen in het water komen? Wie is verantwoordelijk en wie kan worden aangesproken? Op maandagavond 19 februari willen wij met u en vele anderen in debat!
   

 • 19 februari - Symposium Landbouwontwikkeling en waterkwaliteit

  Met meer dan 90 miljard euro – eenvijfde van de Nederlandse export – is de landbouwsector de 2e exporteur van agrarische goederen wereldwijd. Tevens worden de land- en tuinbouw gezien als belangrijke groeisectoren. Het is een gezamenlijke uitdaging voor de landbouw en de watersector om de waterkwaliteitsdoelen binnen de kaderrichtlijn water te halen en de groei van de landbouw te borgen. De in 2000 gestelde doelen zijn grotendeels niet gehaald binnen de termijn van 15 jaar.
   

 • 29 maart - Kennisdag Bedrijfsbodem- en waterplannen

  Bedrijfs Bodem- en Waterplan (BBWP) is een instrument dat kan worden ingezet om een extra impuls te geven aan het DAW en de Delta aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.  Op bedrijfsniveau of gebiedsniveau kan het BBWP ingezet worden om de kansrijke maatregelen die bijdragen aan een betere Waterkwaliteit, Waterkwantiteit, Bodemkwaliteit en Bedrijfsrendement inzichtelijk te maken. Deze kunnen vervolgens gekoppeld worden aan benodigde investeringen voor de uitvoering.
   

Back to top