Agenda

  • 29 maart - Kennisdag Bedrijfsbodem- en waterplannen

    Bedrijfs Bodem- en Waterplan (BBWP) is een instrument dat kan worden ingezet om een extra impuls te geven aan het DAW en de Delta aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.  Op bedrijfsniveau of gebiedsniveau kan het BBWP ingezet worden om de kansrijke maatregelen die bijdragen aan een betere Waterkwaliteit, Waterkwantiteit, Bodemkwaliteit en Bedrijfsrendement inzichtelijk te maken. Deze kunnen vervolgens gekoppeld worden aan benodigde investeringen voor de uitvoering.
     

Back to top