19 februariSymposium Landbouwontwikkeling en waterkwaliteit

Datum: 19 feb, 2018
Tijd: 13:00 – 17:00 uur
Locatie: KWR, Groningenhaven 7, Nieuwegein

Met meer dan 90 miljard euro – eenvijfde van de Nederlandse export – is de landbouwsector de 2e exporteur van agrarische goederen wereldwijd. Tevens worden de land- en tuinbouw gezien als belangrijke groeisectoren. Het is een gezamenlijke uitdaging voor de landbouw en de watersector om de waterkwaliteitsdoelen binnen de kaderrichtlijn water te halen en de groei van de landbouw te borgen. De in 2000 gestelde doelen zijn grotendeels niet gehaald binnen de termijn van 15 jaar.
 
Om alsnog te kunnen voldoen aan deze doelstellingen wordt de maximale uitstelmogelijkheid van tweemaal zes jaar gehanteerd. Desalniettemin worden de waterkwaliteitsdoelen naar verwachting in 2027 slechts in beperkte mate gehaald. Dit spanningsveld tussen waterkwaliteitsdoelstellingen en agrarische groei, kan in het licht van de recentelijke klimaatrechtzaak van Urgenda en het kort geding van Milieudefensie voor schonere lucht, ertoe leiden dat de Nederlandse overheid in de nabije toekomst ingrijpende maatregelen moet nemen. Wat zijn de kansen, bedreigingen ten opzichte van het behalen van de waterkwaliteitsdoelen en wat is de rol van drinkwaterbedrijven, waterschappen en waterbeheerders bij een verdergaande intensivering van de land– en tuinbouw in het komende decennium en daarna?
 
Deze vragen staan centraal op het symposium Landbouwontwikkelingen en waterkwaliteit dat KWR op 19 februari 2018 organiseert. Op dit symposium leren we over de impact die de land- en tuinbouwontwikkelingen op de watersector hebben en ontwikkelen we bouwstenen voor een strategische respons waarmee de watersector kan bijdragen aan duurzame oplossingen.
Meer informatie vindt u op de website van KWR. U kunt zich daar ook aanmelden voor het symposium.

Back to top