Agrarisch water: samenwerken aan kwaliteit

Datum: 06 jul, 2017
Tijd: 9.30-16.30 uur
Locatie: LEF future center Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, Utrecht

Deze dag is bedoeld voor medewerkers van provincies, waterschappen, LTO/DAW en ministeries. Om maximale uitwisseling te bewerkstelligen hopen we van ieder waterschap en iedere provincie minstens 2 personen (een financierings- en waterdeskundige) te mogen ontvangen.  

Programma

09.30          Inloop met koffie en thee

10.00          Opening door Gedeputeerde H. Staghouwer, LTO-bestuurder J. Bartelds en D.S. Schoonman van de Unie van Waterschappen

Kennismaking met elkaar

Eerste ronde workshops

12.30          Lunch

13.30          Inspiratie uit samenwerking

Tweede ronde workshops

Ontmoeting per regio. Onder het genot van een hapje en een drankje

16.30          Borrel voor wie wil napraten, netwerken.

Aanmelden

Aanmelden voor deze dag kan via dit aanmeldingsformuier.
De inschrijving voor de ochtend en middag workshop vindt plaats bij binnenkomst op 6 juli. In de bijlage is een toelichting op de context van de bijeenkomst en een korte beschrijving van de workshops te vinden. Op basis van de informatie over de workshops kunt u vooraf uw keuze bepalen.
 
De initiatiefnemer van deze dag is de Adviesgroep Water. In deze Adviesgroep werken provincies, waterschappen, LTO en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu samen aan de uitvoering van de watermaatregelen

Back to top