Hoorzitting Maatlat Schoon Erf

SMK ontwikkelt in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de waterschappen en LTO Nederland het nieuwe certificatieschema Maatlat Schoon Erf, dat per 1 januari 2018 van kracht wordt.
 
U kunt uw reactie geven op het concept certificatieschema Maatlat Schoon Erf tijdens een openbare hoorzitting. Uw input wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.
 
Meer informatie en aanmelden op de website van Maatlat Schoon erf

Back to top