Hoorzitting Maatlat Schoon Erf

Datum: 16 nov, 2017
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk

SMK ontwikkelt in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de waterschappen en LTO Nederland het nieuwe certificatieschema Maatlat Schoon Erf, dat per 1 januari 2018 van kracht wordt.
 
U kunt uw reactie geven op het concept certificatieschema Maatlat Schoon Erf tijdens een openbare hoorzitting. Uw input wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.
 
Meer informatie en aanmelden op de website van Maatlat Schoon erf

Back to top