Symposium Druppelirrigatie, wat levert het op?

Datum: 19 dec, 2017
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie: Waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1, Groningen

Programma

13.00 uur Inloop en ontvangst
13.30 uur Aftrap door dagvoorzitter (Jacob Dogterom, Delphy)
13.35 uur Opening (Cees Bijl, gedeputeerde Provincie Drenthe)
13.50 uur Resultaten druppelirrigatie diverse akkerbouw gewassen (Sigrid Arends, Delphy)
14.20 uur Resultaten druppelirrigatie lelies (Hans Kok, Delphy)
14.50 uur Wat zijn de ervaringen, suggesties en meningen van telers?
15.00 uur Pauze
15.45 uur Ervaringen met druppelirrigatie in het project Spaarwater (Maarten Waterloo en Simon van Meijeren, Acacia Water)
16.05 uur Gesprek met de zaal in vervolg op de presentaties
16.20 uur Afsluiting (Fien Heeringa, dagelijks bestuur Waterschap Hunze en Aa’s)
16.30 uur Napraten onder genot van een hapje en een drankje
 
In verband met de catering graag opgeven vóór 14 december 201
 
Meer informatie over het symposium 'Druppelirrigatie, wat levert het op?'
Jacob Dogterom
Telefoon: 06 53389507
E-mail: j.dogterom@delphy.nl

Back to top