Aanpak erfemissie akkerbouw Drentse Aa

Aanpak erfemissie akkerbouw Drentse Aa

Verminderen erfemissie voor schoon drinkwater

Ons drinkwater wordt gewonnen uit de zandgronden in Drenthe. Deze zandgronden zijn voornamelijk bij akkerbouwers in gebruik. Uit metingen blijkt dat er gewasbeschermingsmiddelen van het erf in het oppervlaktewater terechtkomen. De kwaliteit van ons drinkwater komt daardoor in gevaar. Met dit project willen we maatregelen treffen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Om te weten welke maatregelen je zelf op het erf kunt uitvoeren, kun je een erfemissiescan laten maken. Via deze relatief simpele tool krijg je precies op een rij wat passende maatregelen zijn voor jouw bedrijf en wat dit voor jouw kan opleveren. Kijk eens op: http://www.toolboxwater.nl/erfemissie.

Schoon drinkwater

Als gevolg van de maatregelen die jij als agrariër treft, zal de kwaliteit van ons drinkwater beschermd worden. Daarnaast zorgt het ervoor dat je gebruik kan blijven maken van een effectief middelenpakket. Normoverschrijdingen kunnen namelijk tot gevolg hebben dat een middel gebruiksrestricties krijgt of zelfs verboden wordt. Dus help mee om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen!

Aanpak erfemissie akkerbouw Drentse Aa
Contactpersoon:
Yvonne Gooijer
CLM
Thema:
Gewasbescherming
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
2017-ev
Provincie:
Drenthe, Groningen
Initiatief van:
Waterschap Hunze en Aa′s
Betrokken partijen:
LTO, Vitens

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top