Bodem-APK Veenkoloniën

LTO Noord, Wageningen Research en CLM Onderzoek en Advies willen boeren 'leren denken als een worm': Bekijk de bodem niet alleen vanuit chemische aspecten (nutriënten) en fysische aspecten (structuur), maar in samenhang met biologische aspecten (het bodemleven).
 
Boeren gaan in dit project bezig met een Bodem-APK (APK staat voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering), waarmee zij meer inzicht krijgen in hun bodem en in hoe ermee om te gaan.
 
Momenteel worden deelnemers geworven: boeren die willen leren 'denken als een worm'. Zij zullen, onder belegeiding, individuele bodem-APK's opstellen en uitvoeren. Later in 2017 wordt een startbijeenkomst gehouden. Ook zal een individueel bedrijfsbezoek worden afgelegd waarbij de individuele Bodem APK wordt opgesteld.

Back to top