Bodem Netwerk Brabant

Bodem Netwerk Brabant

Kennis uitwisselen in bodemcafés

Tijdens de Bodemcafés is het doel om kennis en ervaring uit te wisselen over innovatief en duurzaam gebruik van de Brabantse bodem. Bodemexperts en agrarische ondernemers kunnen hier in een informele sfeer met elkaar van gedachten wisselen.

Het Bodemnetwerk Brabant komt elke paar maanden bij elkaar voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over goed bodemgebruik. De bodemcafés worden op unieke locaties georganiseerd, zoals in november 2017 in boerderij De Zellebergen in Oudenbosch. Tijdens de bijeenkomsten helpen we elkaar, onder het genot van een drankje, en zoeken we gezamenlijk naar oplossingen op bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid te verbeteren.

 

De organisatie is in handen van Bodem Netwerk Brabant. Dit netwerk is een initiatief van de provincie in samenwerking met de HAS, de ZLTO en de Brabantse Milieufederatie. Hierbij wordt de samenwerking tussen Brabantse overheden, marktpartijen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en agrarische ondernemers gestimuleerd. De missie is om in Brabant het kennisniveau van bodem en bodemgebruik te verbeteren om duurzaam bodembeheer in de landbouwsector mogelijk te maken. De bodemcafés zijn de uitgelezen mogelijkheid om met elkaar de volgende stap te zetten, kom ook een keer langs en denk mee!

Bodem Netwerk Brabant
Thema:
Bedrijfsvoering, Mest, Verdroging en vernatting, Mineralenbenutting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Provincie:
Noord-Brabant
Betrokken partijen:
Provincie Noord-Brabant

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top