Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Boeren voor schoon water

Boeren voor Schoon Water' was een meer jaren kennisontwikkelingsprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland. Doel was om de Agrarische Enclave Uddel/Elspeet, in het stroomgebied van de Hierdense Beek, economisch én ecologisch duurzamer te ontwikkelen. Deze nutriëntenpilot had daarom speciaal aandacht voor duurzaam waterbeheer.  ‘Boeren voor Schoon Water' omvatte maatregelen die agrariërs vrijwillig treffen. De maatregelen verschilden per bedrijf maar waren primair gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit van de Hierdense Beek. Het belang van de agrariër lag bij kostenbesparingen op de bedrijfsvoering.
 
Meer informatie