Boeren werken aan schoon water

Initiatief van HHNK en ANV-WLD om in aanloop naar POP3 met agrariërs van verschillende sectoren te oefenen met verschillende groenblauwe diensten o.a. uit de Bestuursovereenkomst nutriënten Veenweiden Rijn-West.
 

Back to top