Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Bommelerwaard

Beste ondernemers en andere geinteresseerden,
 
Welkom. Via dit platform kunt u informatie en de voortgang van het DAW project Bommelerwaard inzien.
 
Dit DAW project is opgezet om het waterbeheer in de Bommelerwaard te verduurzamen. De focus zal vooral liggen op de waterkwaliteit, mede om ook op termijn te kunnen voldoen aan de kaderrichtlijn water (KRW). Hiervoor zijn tal van maatregelen beschikbaar die deels vergoed kunnen worden. Deze vergoeding wordt gedragen door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland.
 
Op een nog nader bekend te maken datum wordt een avond georganiseerd. Gedurende deze avond zal er verder worden ingegaan op geschikte maatregelen die aansluiten op jullie wensen en/of bedrijfsvoering. Hiervoor is ruimte voor de genodigden om ideeen/initiatieven naar voren te brengen en zal er vanuit het waterschap, LTO en CLM input komen.
 
Ziet u kansen? Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Ton Baltissen via 0612921072 of baltissen56@gmail.com
 
In de bijlage vindt u een lijst met de mogelijke maatregelen die subsidiabel zijn.