Duurzaam Waterbeheer Bommelerwaard

Duurzaam Waterbeheer Bommelerwaard

Verbeteren van de waterkwaliteit

Het gebied de Bommelerwaard wordt omgeven door rivieren. De regio staat traditioneel bekend als de fruitregio van Nederland, maar het kent in werkelijkheid een grote diversiteit aan landbouw. Deze diversiteit is een belasting op de waterkwaliteit. Met dit project willen we daar wat aan verbeteren.

De waterkwaliteit in de Bommelerwaard voldoet niet aan de eisen voor 2027. Daarom gaan we met 50 boeren en het waterschap samen aan de slag. De agrarische sector gaat zich inzetten om de emissie van de landbouw naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen. En we willen wateroverlast voorkomen op landbouwbedrijven, bijvoorbeeld volgens principes van WB21 door water vast te houden.

Integrale gebiedsaanpak

Door een grote aanpak is er ruimte om meerdere doelen te bereiken met deze verbetering van de waterkwaliteit. We houden gebiedsbijeenkomsten waarmee de samenwerking tussen bedrijven willen stimuleren om tot zo′n integrale gebiedsaanpak te komen. We stellen samen met de agrariërs een waterbedrijfscan op, met een verbeterplan voor de zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit. Daarnaast adviseren we bij maatregelen tegen chemische erfafspoeling, verhoging van het organisch stofgehalte en een dynamisch peilbeheer. Zo zetten we goede stappen richting een betere waterkwaliteit die voldoet aan de milieueisen.

Duurzaam Waterbeheer Bommelerwaard
Contactpersoon:
Edwin Haasjes
Projecten LTO Noord
Thema:
Bedrijfsvoering, Mest, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting, Mineralenbenutting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland
Looptijd:
tot 1 april 2019
Provincie:
Gelderland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Loonbedrijven, WS Rivierenland, Dunea, ZLTO

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top