Brabant Bewust

Het programma Brabant BEWUST heeft als doel de mineralenefficiëntie te verhogen, ofwel: meer opbrengst van het land met eenzelfde hoeveelheid mineralen. Van dat doel wordt iedereen beter: de opbrengsten gaan omhoog, de verliezen naar het milieu omlaag.
 
Maatregelen nemen
De afgelopen jaren zijn de bemestingsnormen gedaald tot fors onder de adviesbemesting. Maar dat is helaas nog steeds niet voldoende om aan alle waterkwaliteitsnormen te voldoen. Daarom moeten we samen aan de slag. We kunnen investeren in bodemvruchtbaarheid, slimme keuze van meststoffen en mestaanwendingsmethodes en een goede watervoorziening. Dit soort maatregelen zorgen voor een hogere efficiëntie van meststoffen en zo verkleinen we daarmee het overschot en de emissie.
 
Aanmelden
Leer de waarde zien van maatregelen voor uw bedrijf en voor uw omgeving. Discussieer met collega’s en adviseurs over passende maatregelen op uw bedrijf en ga ermee aan de slag. Meld u aan bij een ondernemersgroep via uw eigen contactpersoon bij ZLTO, DLV Advies of CLM. Deelname is gratis; we verwachten wel een actieve betrokkenheid bij uw ondernemersgroep en bezoek van de bijeenkomsten (± 3 per jaar).
 
Het programma is een initiatief van ZLTO, Cumela, provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen en wordt uitgevoerd door ZLTO, CLM, Delphy en DLV Advies.

Back to top