CKO Reutum

LTO Noord-afdeling Tubbergen heeft het initiatief genomen om een vrijwillige kavelruil in Reutum te starten. Kansen voor het realiseren van een vrijwillige kavelruil zijn samen met het CKO onderzocht. De agrarische structuurverbetering staat in deze kavelruil voorop.
 
Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) ondersteunt kavelruil
In het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) werken Kadaster en LTO Noord samen. Doel van het CKO is om ondersteuning te bieden aan grondeigenaren om te komen tot vrijwillige planmatige kavelruil. Het CKO ondersteunt initiatiefgroepen bij vrijwillige planmatige kavelruil in Overijssel. Naast begeleiding in de voorbereidende fase (zoals voorlichtingsbijeenkomst en quickscan van het gebied) faciliteert het CKO ook bij het indienen van aanvragen voor financiering en bij de uitvoering van kavelruilprojecten. Het CKO is er voor de streek, de grondeigenaren zijn zelf aan zet om kavelruil in een gebied tot een succes te maken. De voorwaarde voor een succesvolle vrijwillige planmatige kavelruil is dat de streek het zelf moet willen en doen! Met financiële steun van de Provincie Overijssel kan het CKO functioneren en kunt u uw percelen efficiënt ruilen. 
 
Meer informatie

 

Back to top