DAW Krimpenerwaard

DAW Krimpenerwaard

Integrale aanpak agrarisch waterbeheer

De kwaliteit van het oppervlaktewater in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft nog steeds verbetering nodig, ondanks de vele inspanningen van de afgelopen jaren.

Het doel van het project is om zoveel mogelijk melkveehouders in de Krimpenerwaard bewust te maken van de relatie tussen de agrarische bedrijfsvoering en de waterkwaliteit in de regio. Samen met de melkveehouders gaan we aan de slag met concrete maatregelen die in te passen zijn in de bestaande bedrijfsvoering om de waterkwaliteit te verbeteren.

Maatregelen

Binnen het project zetten we in op kansrijke maatregelen die praktisch toepasbaar zijn:
- Kringlopen optimaliseren (inclusief duurzaam graslandbeheer
- Verminderen erfemissie
- Natuurvriendelijk baggeren en slootschonen
- Het ontwikkelen van onderwaterdrainage.

Om de kennis van deze maatregelen te vergroten wordt gewerkt met studiegroepen van melkveehouders, voorlichtingsbijeenkomsten en praktijkbezoeken. Ook worden er voor het verminderen van erfemissies en natuurvriendelijk baggeren en slootschonen individuele bedrijfsplannen opgezet samen met adviseurs. De opgedane praktijkervaring wordt gebruikt om nog meer melkveehouders in de Krimpenerwaard te motiveren om aan de slag te gaan met maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

DAW Krimpenerwaard
Contactpersoon:
Aart de Zeeuw
LTO Noord Krimpenerwaard
Theo Cuijpers
HHRS van Schieland en Krimpenerwaard
Thema:
Bedrijfsvoering, Bodem, Mest, Verdroging en vernatting, Mineralenbenutting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS van Schieland en de Krimpenerwaard
Looptijd:
2016 tot en met 2021
Provincie:
Zuid-Holland
Initiatief van:
HHRS van Schieland en Krimpenerwaard, LTO Noord en AVN Weidehof
Betrokken partijen:
AVN Weidehof, PPP Agro Advies, Gebiedscollectief Krimpenerwaard

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top