Ik ben mijn wachtwoord vergeten

DAW Krimpenerwaard

In dit project werken agrariërs samen met deskundigen en overheden aan verbetering van de bodemkwaliteit, minder emissies en een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit gaat hand in hand met het verbeteren van de waterkwaliteit. Om dit te bereiken wordt gewerkt in studiegroepen, wordt individueel advies gegeven en worden demonstratie- en praktijkbijeenkomsten gehouden op vijf onderwerpen:
 

  1. Optimaliseren van de bedrijfskringloop.
  2. Verduurzaming van graslandbeheer.
  3. Vermindering van erfafspoeling.
  4. Kennisoverdracht over onderwaterdrainage.
  5. Een manier van baggeren en slootschonen die makkelijker kan worden toegepast op het bedrijf.

LTO Noord afdeling Krimpenerwaard is initiatiefnemer van het project. De projectgroep bestaat uit een afvaardiging van LTO Noord, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, ANV Weidehof en PPP-Agro Advies. In het project wordt verder nauw samengewerkt met AJK Krimpenerwaard, DWLK en de Bedrijfsvoorlichting. Het project wordt gefinancierd door HHSK en er is subsidie aangevraagd bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De looptijd van het project is van 2017 tot en met 2019.