DAW Rijk van Nijmegen

In het gebied Groesbeek gaat de aandacht vooral uit naar de vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater. In het gebied Citters ligt de nadruk op de vermindering van de af- en uitspoeling van mineralen.

Back to top