Drip-irrigatie, fertigatie en chemigatie

Drip-irrigatie, fertigatie en chemigatie

Druppelirrigatie met sensorentechniek

We willen duurzaam omgaan met water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en energie. Door hier zuinig mee om te gaan, kunnen we de opbrengst en kwaliteit van de producten verbeteren. De DRIP techniek in combinatie met sensoren zorgt voor een optimale toediening van water en de gewasbeschermingsmiddelen.

Binnen de teeltsector in Drenthe en Friesland zijn verschillende proefopstellingen geplaatst, waarbij slim watergebruik wordt toegepast in combinatie met optimale toediening van mineralen. De proef wordt gedaan bij gewassen als bollen, (poot)aardappelen, uien en enkele andere groenteteeltgewassen.

 

Samen kunnen we de waterkwaliteit verbeteren door onnodige uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen èn we kunnen water besparen door deze vorm van druppelirrigatie. Dit systeem kan zelfs aangesloten worden op zonnecollectoren, waardoor het ′off-grid′ gebruikt kan worden bij gebrek aan normale stroomvoorziening. Met behulp van zonne-energie kan de installatie los van het netwerk draaien, dus ook op afgelegen percelen.

Drip-irrigatie, fertigatie en chemigatie
Contactpersoon:
Jacob Dogterom
Delphy
Thema:
Bedrijfsvoering, Gewaskeuze, Mest, Gewasbescherming, Mineralenbenutting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Provincie:
Drenthe
Betrokken partijen:
Delphy

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top