Duurzaam Bodembeheer Utrecht-West

Duurzaam Bodembeheer Utrecht West is een project gericht op kringlooplandbouw in Utrecht West. Het is gericht op melkveehouders die kunnen deelnemen in studiegroepen kringlooplandbouw en daarnaast heeft het project tot doel om beloningssysteem te ontwikkelen voor prestaties van boeren op het gebied van milieu en klimaat.

Back to top