Duurzaam Bodembeheer, waterkwaliteit en waterkwantiteit

Het project Duurzaam Bodembeheer helpt om de bemesting, het graslandmanagement en het rantsoen te optimaliseren. Op basis van de BEX wordt een analyse gemaakt die vergeleken wordt met kengetallen en gemiddel­des van andere bedrijven. Zo kunnen de bedrijfsprestaties verbeterd worden ten opzichte van de forfaitaire normen.

In het project duurzaam bodembeheer is vier jaar lang de aandacht gevestigd op duurzaam bodembeheer en melk produceren met minder verliezen naar lucht, bodem en water. In totaal zijn over deze vier jaren van 217 bedrijven cijfers verwerkt en is de gehele toeleverende industrie intensief betrokken. Veel maatregelen zijn in studiegroepverband besproken en praktijkrijp gemaakt om toegepast te worden.
 

BijlageGrootte
folder-dbb_4luik1.pdf3.91 MB
Back to top