Erfafspoeling

Een groep melkveehouders werkt met het Waterschap Fryslan aan innovatieve oplossingen voor de sanering van de lozing van erf-afspoelwater op de sloot.
 

Back to top