Gebiedscoalitie Haelensebeek

Aansluitend bij het project Deltaplan Hoge Zandgrond (een van de zoetwaterregio's) wordt het DAW opgepakt in een concreet deelgebied. Betrokken partijen gaan met elkaar na wat de wateropgaven en de wensen van landbouw en natuur zijn,  om te komen tot een uitvoeringsprogramma.

Back to top