Gebiedsplan Raam

Gebiedsplan Raam

Integraal ontwikkelen van natuur & landschap

In de Raamvallei werken we aan het versterken en ontwikkelen van het woon-, werk- en leefklimaat voor iedereen. In dit project worden oplossingen geboden op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie. Echt integraal dus!

Met maarliefst 21 partijen stellen we een visie op voor de Raamvallei. Het vormt de basis om buiten aan de slag te gaan. Belangrijke onderdelen zijn de zoektocht naar ruimte voor ecologisch beekherstel, ecologische verbindingszones en Natuur Netwerk Brabant. Daarnaast willen we de toegankelijkheid van het gebied verbeteren en we streven naar een goed waterpeil voor landbouw en natuur.

Resultaat

Het gebiedsplan Raam geeft een beschrijving van alle deelgebieden en de concrete maatregelen die daar nodig zijn. We streven daarbij naar (1) het versterken van de kernkwaliteiten van de Raamvallei, (2) de ontwikkeling van natuur en landschap en daarbij het creëren van een robuust en weerkrachtig watersysteem. (3) Het breed promoten van het gebied en (4) het vinden van nieuwe economische dragers. Tot slot willen we (5) financiële constructies ontwikkelen om het landschap te versterken en intensieve samenwerkingsverbanden opzetten. Zo zorgen we er samen voor dat de Raamvallei weer een gebied met allure wordt.

Gebiedsplan Raam
Contactpersoon:
Ingrid Rijkers
Waterschap Aa en Maas
Thema:
Bodem, Verdroging en vernatting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Aa en Maas
Provincie:
Noord-Brabant
Betrokken partijen:
Er zijn 21 betrokken partijen, o.a. Waterschap AA en Maas

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top