Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

De landen van de Europese Unie (EU) maken samen het zogeheten Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Lidstaten mogen hun eigen landbouwbeleid bepalen, binnen de grenzen van het GLB.

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Vanaf 2014 begint een nieuwe periode van het GLB. Het nieuwe GLB loopt tot en met 2020. In het nieuwe GLB ligt de nadruk op het stimuleren van duurzame landbouw en nieuwe landbouwtechnieken.
Hoe het kabinet het GLB in Nederland wil invullen, staat in de Kamerbrief van de staatssecretaris van Economische Zaken.

Gevolgen nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid

Agrarische bedrijven kunnen met de GLB Check berekenen welke gevolgen de nieuwe plannen hebben voor hun inkomenssteun. Bedrijven en burgers kunnen op de website Toekomst GLB meepraten en meedenken over het toekomstige landbouwbeleid.
Lees meer op de site van de Rijksoverheid

Back to top