Goed Boerenerf

Binnen dit project staat erfafspoeling centraal. Erfafspoelwater van veehouderijen is een bron van verontreiniging voor het oppervlaktewater. De verontreiniging ontstaat wanneer hemelwater vermengd met onder andere voer(resten) en perssappen in de sloot terecht komt. Samen met het Waterschap Vallei en Veluwe worden maatregelen genomen om erfafspoeling te voorkomen.

Back to top