Grasland scheuren

Als je grasland scheurt voor maïs, kun je beter niet bemesten. Gescheurd grasland kan namelijk meer dan 100 stikstof per hectare naleveren. Volgt er mais, dan is in het eerste jaar na scheuren alleen een N-rijenbemesting voldoende.
 
Mais bemesten heeft in het eerste jaar na het scheuren van grasland geen effect op de opbrengst. Sterker nog: extra bemesting werkt alleen maar stikstofuitspoeling in de hand en leidt tot onnodige verliezen van mest. Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek uit 2016 bij bij zeven veehouders uit de Achterhoek en Liemers in het kader van het project Vruchtbare Kringloop.

Indrukwekkend

‘Veehouders zijn vaak huiverig om niet te bemesten’, erkent onderzoek Van Eekeren van het Louis Bolk Instituut. ‘Dat is begrijpelijk, want ze willen geen opbrengst of voederwaarde mislopen. Maar de mineralisatie van stikstof uit gescheurd grasland is indrukwekkend.  Zelfs bij een koud voorjaar wanneer de mineralisatie traag op gang komt, blijken de onbemeste percelen een lichte groeiachterstand vlot in te lopen. Ons advies is dus: bemest de mais niet voor stikstof  in het eerste jaar na het scheuren van grasland.”

Van gras naar bouwland

De uitdaging is om stikstof zo efficiënt mogelijk te benutten. Bij het scheuren van grasland komt veel extra stikstof vrij. Het is dus belangrijk deze optimaal te benutten. Als u van plan bent grasland te scheuren voor de teelt van mais of voor herinzaai, doe dit dan zo snel mogelijk - bij voorkeur voor 1 april - zodat de stikstof uit de ondergewerkte zode ook tijdig beschikbaar komt voor het volggewas. Bovendien gaat het dan niet ten koste van de vochtvoorziening van het volggewas. Voorafgaand aan de eerste bemesting na scheuren is het verstandig om een grondmonster te laten nemen. Dit is zelfs verplicht op zand- en lössgrond. Naast de N-bemesting kunt u zo ook vaststellen of reparatie bekalking gewenst is.

Grondsoort Volggewas mais Herinzaai
Zand en löss tot 10 mei 15 feb – 1 sept
Overige tot 15 september  -

* op klei mag ook gescheurd worden tussen 1 nov-31 dec, mits geen gras als volggewas.
Lees meer aanbevelingen in het artikel van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Regels en voorwaarden

Wilt u grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Per grondsoort zijn er verschillende perioden met voorwaarden waarin u uw grasland op klei, veen en zand- en lössgrond mag scheuren of vernietigen. Deze regels zijn opgesteld om te voorkomen dat er te veel stikstof uitspoelt. U vindt ze op de website van RVO.

Projecten binnen DAW

In de verschillende Vruchtbare Kringloop-projecten speelt het scheuren van grasland een rol. Daar is dus ook meer informatie en advies te vinden.

Maatregelen in de Kringloopwijzer
De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Lees meer over de kringloopwijzer.

Back to top