Koeien en Kansen

In het project werken 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten aan een toekomst voor ‘schone’ melkers. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en PZ toetst, evalueert en verbetert het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en milieuwetgeving. De deelnemers implementeren de maatregelen op hun bedrijf en toetsen het inpasbaarheid binnen de melkveehouderijsector.

Back to top