Landbouw op Peil Olde Maten

In het gebied Olde Maten in gemeente Staphorst wordt nu geïnventariseerd welke boeren kunnen inspelen op een peilbesluit door het waterschap Drents Overijsselse Delta. Handhaving van het huidige peil wordt dan gecompenseerd met onderwaterdrainage. Op verschillende bedrijven is al een eerste onderzoek uitgevoerd.

Back to top