Leve(n)de Bodem (Zeeland)

Leve(n)de Bodem (Zeeland)

Kennis over bodemkwaliteit vergroten

Door bewust om te gaan met de bodem hou je de vruchtbaarheid en kwaliteit van de bodem in stand. Maar hoe kan je hier actief aan werken? En welke concrete maatregelen kun je nemen? Project Leve(n)de Bodem geeft antwoord deze vragen.

Telers uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg kunnen zich voor dit project aanmelden. In 15 groepen van 10 tot 15 ondernemers worden de thema′s opgepakt die specifiek voor jouw regio belangrijk zijn. We maken gebruik van verschillende tools, kennispendelaars, ondernemersgroepen en demo′s om kennis over bodemkwaliteit te delen.

Betere bodem

Bodemspecialisten zorgen dat bestaande kennis terecht komt bij de individuele agrarische ondernemer. De deelnemers leren over onderwerpen als bodemverdichting, structuurverbetering, verhogen van het waterbergend vermogen, bodemleven, organische stof, peilgestuurde drainage en alternatieve manieren van bodembewerking. Meer kennis over deze onderwerpen en mogelijke maatregelen leveren in de praktijk een beter organisch stofgehalte, een betere bodemstructuur en een gezondere nutriëntenmix. Zo verzekeren we deze bedrijven van een betere, levende bodem voor de toekomst.

Leve(n)de Bodem (Zeeland)
Contactpersoon:
Kees Oelen
Delphy
Walter Jonkers
Provincie Zeeland
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Scheldestromen
Looptijd:
Startdatum voorjaar 2017; de looptijd is 3 jaar
Provincie:
Zeeland
Initiatief van:
Delphy en ZLTO
Betrokken partijen:
Proefboerderij Rusthoeve en Belgische organisaties

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top