Pieter de Jongbewuste boer in Gouwe Wiericke

Pieter en Pauline de Jong hebben een melkveebedrijf in Boskoop met 60 melkkoeien en 37 hectare land. De uitdaging van Pieter is om met zo min mogelijk aankoop van voer een goede melkproductie te realiseren. 

Het benutten van eigen gras heeft daarom zijn volledige focus. Hij beweidt zijn koeien zoveel mogelijk, vanaf half mei dag en nacht. De sleutel tot een melkproductie van 9000 kg met beperkte aankoop zit in het sturen met eigen voer. Pieter probeert er voor te zorgen dat  hij veel hooi in de schuur heeft om snel verteerbaar weidegras  te compenseren. In de eerste snede wil  hij een goede  verteringscoëfficiënt  hebben om de melkproductie te stimuleren, maar hier kuilt hij wel een aanta  hectare beheergras overheen om bij te kunnen sturen. Dit beheergras komt  van weidevogelland waar  Pieter zich ook voor inspant. Het blijft een uitdaging om in te blijven spelen op de weersomstandigheden en de aankoop zoveel mogelijk te beperken, maar daar haalt Pieter veel energie uit.

Pieter doet mee aan het project ‘Bewust Boeren Gouwe Wiericke’ omdat hij op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen zoals CO2. Hoe kun je als bedrijf voorsorteren op de ontwikkelingen en  eisen die rondom CO2 gaande zijn? Verder vindt hij het interessant om te leren van andere deelnemers. “Door de cijfers van elkaar te vergelijken kun je strategieën vergelijken en je eigen strategie optimaliseren”.

Vanuit het project heeft Pieter ook een grashoogtemeter in gebruik genomen. Op deze manier hoopt hij een beter beeld te krijgen van de grasgroei en hier vervolgens op in te spelen.  Het  is  voor  hem  nog  wel  even  wennen  om  met  de  meter te werken omdat hij altijd heeft gestuurd op gevoel. Zo maait hij zomers veel om zoveel mogelijk smakelijk weidegras voor de koeien te hebben. Ook wordt er bij droog weer veel met de baggerpomp gewerkt om de grasgroei op gang te houden.

Lees meer over het project Bewust Boeren in Gouwe Wiericke

Back to top