Pilotproject de Sloot

Eén van de drie gebiedspilots DAW, getrokken door DLG, waarin met name fosfaat en gewasbescherming aandacht krijgt, in ruil voor een aantal agrarische verbeteringen.

Back to top