Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Pilotproject de Sloot

Eén van de drie gebiedspilots DAW, getrokken door DLG, waarin met name fosfaat en gewasbescherming aandacht krijgt, in ruil voor een aantal agrarische verbeteringen.