Platform Voedselbossen Brabant

Platform Voedselbossen Brabant

Verbeteren biodiversiteit & bodemkwaliteit

De Brabantse Milieufederatie wil voedselbossen in Brabant gaan aanleggen. Met de juiste omvang komt dit ten gunste van de biodiversiteit in de omliggende regio én verbetert het bodemleven.

Om dit van de grond te krijgen, wordt er een netwerk opgezet van mensen dat geïnteresseerd is in het aanleggen en onderhouden van voedselbossen in Brabant. Daarvoor organiseren we bijeenkomsten, waaronder veldexcursies naar succesvolle voedselbossen en online mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Verwacht resultaat

Het doel van dit project is om in de komende jaren ruim 70 hectare aan voedselbos aan te leggen in Brabant. Door het aanleggen van een polycultuur van meerjarige planten in meerdere lagen, ontstaat er een veerkrachtig voedselbos. Dit draagt naast een betere bodemkwaliteit, ook bij aan de opname van CO2 in het gebied.

Platform Voedselbossen Brabant
Thema:
Bedrijfsvoering, Mest, Verdroging en vernatting, Mineralenbenutting
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
2017 - 2022
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Brabantse Milieufederatie

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top