POP3 subsidie

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot 2020.
Plattelandsontwikkeling is een onderdeel van het Europese landbouwbeleid. Elke lidstaat moet een nationaal plan opstellen voor plattelandsbeleid. Nederland heeft het nationaal plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) ingediend bij de Europese Commissie.

Waterbeheer

De DAW-projecten bevatten veel verschillende maatregelen waarbij waterbeheer centraal staat. Te denken valt aan het tegengaan van het verzilten van water en het verminderen van erfafspoeling. Maar ook het slimmer toedienen van water en het duurzamer aanwenden van gewasbeschermingsmiddelen. LTO Nederland zet DAW-regiocoördinatoren en adviseurs in om afdelingen te helpen.

 

In de herziene BOOT-lijst die op 7 juni `17 door het BOOT is vastgesteld, kunt u zien welke maatregelen voor POP3 subsidie in aanmerking komen.

 

Meer informatie

Meer informatie en de openstellingen per provincie vindt u op de website van de RVO.

Back to top