Precisie Watermanagement

Precisie Watermanagement

Pilot onderwaterdrainage met drukdrains

Op het Veenweide Innovatiecentrum in Zegveld wordt een tweejarige proef gestart met precisiewatermanagement; onderwaterdrainage met drukdrains. Deze techniek moet een oplossing bieden tegen bodemdaling waar zowel de sector zelf als de maatschappij baat bij heeft.

Drukdrains zijn onderwaterdrains die aangesloten zijn op een verzameldrain, die op zijn beurt weer uitmondt in een pompput. Van daaruit wordt water de drains in of uit gepompt. Op deze manier kan het grondwaterpeil actief beheerd worden. Zo wordt in de proef het grondwaterpeil gedurende het jaar op 30 tot 35 cm beneden maaiveld gehouden.

Minder bodemdaling

Het Veenweide Innovatiecentrum is er van overtuigd dat de bodemdaling met deze techniek 50 tot 80 procent zal afnemen. Daarnaast zal de boer nog beter het land op kunnen als dat nodig is. Maar de grootste winst zal zitten in het feit dat de vochtvoorziening in de bodem in de zomer verbetert, waardoor er meer en beter gras van het land kan worden gehaald. Ook zorgen minder uitstoot van stikstof en fosfor voor een verbetering van de waterkwaliteit en een vermindering van de ammoniakuitstoot.

Precisie Watermanagement
Contactpersoon:
Erik Jansen
Erik Jansen
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS De Stichtse Rijnlanden
Provincie:
Utrecht
Initiatief van:
VIC

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top