Schoon erfschone sloot

Met relatief simpele oplossingen is te voorkomen dat water met restanten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater verdwijnt. Na het succes van de eerste proef met project ‘Schoon erf, schone sloot’ in het Noordelijk Zandgebied wordt de samenwerking tussen bloembollentelers en waterschappen uitgebreid in de Duin- en Bollenstreek. De sector is er klaar voor volgens de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).
 
Doel van het project ‘Schoon erf, schone sloot’ is het tegengaan van emissie naar het oppervlaktewater vanaf het erf. In plaats van het uitdelen van boetes voor overtredingen werkt het Hoogheemraadschap van Rijnland samen met telers om verspreiding van restanten gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Bij het project zijn ook LTO Noord, KAVB, gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten en toeleveranciers betrokken.
Het project begon vier jaar geleden in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Onlangs is het project uitgebreid naar heel Noord-Holland plus Flevoland en Zuid-Holland.
 
Broeierij
Bloembollenteler Léon de Ridder uit Noordwijkerhout probeert liever niet als eerste iets uit, maar nu wel. Hij wil met zijn broer Jacques zorgen voor een schone sloot en een schoon erf. De gebroeders Léon en Jacques de Ridder uit Noordwijkerhout hebben een broeierij en teeltbedrijf met 31 hectare bollenteelt, 11 hectare gladiolen en ze broeien zo’n dertien miljoen tulpen in de Duin- en Bollenstreek.
Het is een modern en geautomatiseerd bedrijf, waaruit duidelijk blijkt dat de ondernemers liefde voor techniek hebben. Die liefde vormt een van de drijfveren om mee te doen aan het project ‘Schoon erf, schone sloot’.  ‘Het moet toch gebeuren, dus zijn we eraan begonnen’, zegt Léon de Ridder nuchter.
Maar er zit meer achter de maatregelen die de broeier heeft genomen om het bedrijf klaar te maken voor strengere milieuregels. ‘Ik kijk al jaren naar de mogelijkheden om milieuvriendelijker te telen en te broeien. Het is nu tijd om maatregelen te nemen’, stelt hij.
 
Filterinstallatie
Een van zijn maatregelen is een filterinstallatie in het recirculatiecircuit van het water dat in de broeierij wordt gebruikt, die storingen kan melden.  ‘Het filterdoek kan de capaciteit nog niet aan. Er komt een ander doek voor. Er wordt nog gewerkt aan de installatie. We hopen dat deze klaar is voor de komende jaarwisseling’, vertelt de ondernemer. Vanaf 2018 mag het water niet meer worden geloosd.
Achter het bedrijf ligt nog een filter, een Phytobac. In een bassin wordt het spoelwater van de kwekerij op natuurlijke wijze gefilterd.

Back to top