Spaarwater

Met het project Spaarwater wordt in pilots uitgetest hoe slimmer kan worden omgegaan met zoet water. Op vier praktijklocaties in Groningen, Friesland en Noord Holland wordt onder meer gewerkt aan het vergroten van de zoetwatervoorraad in het bodemprofiel om de verzilting tegen te gaan en aan het efficiënter omgaan met zoet water.

Back to top