Systeemgerichte drainage in Flevoland

In Flevoland doen we op 2 locaties proeven met systeemgerichte drainage.
 
Onder het kleidek in Flevoland zit vaak een laag veen, met daaronder zand. Als het veen oxydeert, verdwijnt het en klinkt de bodem in. Dit leidt tot schade aan infrastructuur, kabels en leidingen en natschade binnen de landbouwsector
 
Systeemgerichte drainage kan een duurzame oplossing zijn. Met systeemgerichte drainage stuur je het waterpeil actief. De drains ligger dichter bij elkaar, waardoor het overtollige water in natte periodes effectiever kan worden afgevoerd. In droge periodes kun je het peil onafhankelijk van de sloot omhoog zetten. Zo blijft het veen natter. Gevolg:  minder oxidatie en minder bodemdaling.
 
Bekjk de animatie om te zien hoe het werkt:
 

Acaciawater voert de proeven uit, in Nagele en Zeewolde. De waterstanden zijn live te bekijken op flevoland.acaciadata.com. Daar vind je ook nog meer informatie over de proefopstellingen.
Lees meer over het project Spaarwater Flevoland
 
 

Back to top