Toekomstgericht boeren met bodem in het water in het Vechtdal

Alle agrarische ondernemers zijn bekend met onderwerpen als een te natte bodem, te weinig draagkracht, te droge grond, storende lagen in de ondergrond of een slechte ontwatering. Het project ‘Toekomstbericht boeren met bodem en water in het Vechtdal’ ondersteunt en adviseert ondernemers bij het nemen van bodem- en watermaatregelen. We doen dit samen met de waterschappen in het Vechtdal.

 

Boerenstuwen

Er worden maatregelen genomen om het water beter vast te kunnen houden. Met subsidie vanuit het project Toekomstgericht boeren met Bodem en Water in het Vechtdal en een eigen bijdrage van de vier agrariërs is het mogelijk geworden om de gewenste maatregelen te nemen.

Het gaat om 13 stuwtjes in kavelsloten, zogenaamde boerenstuwen. Het beheer hiervan ligt bij de agrariërs zodat zij zelf op perceelsniveau het beste beheer kunnen kiezen.

Maaironde

Ook slaat het waterschap in dit gebied de maaironde in het voorjaar al drie jaar over waardoor de begroeiing het water in het voorjaar beter kan vasthouden. Er is geen sprake van nieuw peilbeheer, maar van maatregelen die bijdragen aan het beter kunnen handhaven van al vastgestelde peilen.

Back to top