Uitnodiging excursie flexibel peilbeheer

Joan Beernink uit Beltrum heeft een melkveehouderij met 50 hectare grond en 120 koeien. Hij heeft de afgelopen jaren in het project Landbouw op Peil ervaring opgedaan met boerenstuwen en peilgestuurde drainage. "Zo houden we water vast voor tijden van droogte en voorkomen we wateroverlast”. Bijzonder was de samenwerking met het waterschap: "Waterbeheerders en de landbouwsector spelen proactief in op het veranderende klimaat." (landbouwoppeil.nl)
 

  • Datum excursie:              13 september 2017
  • Vertrek:                              10.00 uur
  • Terug:                                 15.30 uur

 
Agrarische ondernemers in Utrecht-Oost
In juli 2017 is het project “Flexibel agrarisch peilbeheer Utrecht-Oost” van start gegaan, waarin 3 agrarische ondernemers in overleg met het waterschap zelf het peil gaan beheren door middel van stuwen. In twee situaties gaat het over een te droge situatie en de andere gaat over een te natte situatie. Ook u heeft waarschijnlijk vaker last van de extreme weersituaties die de laatste jaren steeds meer voorkomen. Hoe kunt u deze risico’s voor uw bedrijfsvoering beperken en welke kennis/maatregelen horen hierbij?
 
Leren van anderen
Graag willen we leren van de ervaringen van anderen, en u uitnodigen voor deze interessante excursie. In het oosten van het land is in de afgelopen 5 jaar veel ervaring opgedaan met flexibel peilbeheer. We gaan bij Joan Beernink kijken naar de maatregelen in het veld en de resultaten bespreken. Verder is het een mooie gelegenheid om collega’s te ontmoeten en samen te sparren over de mogelijkheden van flexibel peilbeheer op uw bedrijf.
 
Heeft u interesse in de excursie, geef u dan z.s.m. op bij Art Wolleswinkel (onder vermelding van Excursie Flexibel peilbeheer), e-mail:   artwolleswinkel@ltogeldersevallei.nl
Deelname is gratis en een lunch is inbegrepen. Bij voldoende deelnemers zal een bus worden ingezet voor gezamenlijk vervoer.

Back to top