Veldleeuwerik: diverse teelten akkerbouw

Veldleeuwerik: diverse teelten akkerbouw

Initiatief voor verduurzaming akkerbouw

Stichting Veldleeuwerik is een uniek kennisplatform van ondernemers die werken aan de verduurzaming van de akkerbouw. Ze hebben tot doel:
- Verduurzamen agro- en foodketens
- Telers samenbrengen in economische netwerken
- Betrokkenen activeren + motiveren om duurzame oplossingen te vinden

Momenteel zijn er 390 telers aangesloten bij Stichting Veldleeuwerik. Samen bezitten zij ruim 45.000 hectare, oftewel 8.7% van de Nederlandse akkerbouwgrond. Met ketenpartners, adviesorganisaties en kennispartners wordt er gewerkt aan verduurzaming van de akkerbouw en aan een toekomstbestendige voedselproductie. Daarbij wordt ook de gecertificeerde Veldleeuwerik duurzaamheidsystematiek (door)ontwikkeld.

Certificering

Telers van grondgebonden open teelten kunnen een Veldleeuwerikcertificering ontvangen indien zij aantonen dat zij maatregelen hebben genomen om een duurzame onderneming te worden. Stichting Veldleeuwerik erkent 10 indicatoren van duurzaam ondernemen:
• Productwaarde
• Bodemvruchtbaarheid
• Bodemverlies
• Voedingsstoffen
• Gewasbescherming
• Water
• Energie
• Biodiversiteit
• Menselijk kapitaal
• Lokale economie

Met betrekking tot deze onderwerpen zijn er diverse maatregelen die genomen kunnen worden om een duurzame onderneming te worden. Wanneer het Veldleeuwerik certificaat behaald wordt, kan dit certificaat op producten gevoerd worden.

Wilt u ook meewerken aan verduurzaming van de Nederlandse akkerbouw en een toekomstbestendige voedselproductie? Kijk dan op https://veldleeuwerik.nl/ voor meer informatie.

Veldleeuwerik: diverse teelten akkerbouw
Contactpersoon:
Hedwig Boerrigter
Stichting Veldleewerik
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Alle waterschappen
Looptijd:
doorlopend
Provincie:
Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht
Initiatief van:
Stichting Veldleeuwerik
Betrokken partijen:
Telers van de St. veldleeuwerik, ketenpartners, adviesorganisaties en kennispartners

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top