Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′16-′17 Vechtstromen

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′16-′17 Vechtstromen

Kringloopmanagement bij melkveehouders

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland wil de kringlopen van melkveehouders en andere agrarische ondernemers sluitend maken. Door te sturen op kringlopen kan er winst worden geboekt voor het milieu en voor het bedrijfsrendement.

In navolging van succesvolle kringloopprojecten in de Achterhoek, willen we binnen dit project inzichten bieden in de mineralenstromen op jouw bedrijf en helpen je vaardigheden te vergroten om de mineralenbenutting te analyseren en er je voordeel mee te doen.

 

Het is voor het eerst dat melkveehouders in Noord Nederland de kans krijgen om zich gezamenlijk in te zetten op het gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer. Je leert meer over de benutting van mineralen, het reduceren van fosfaat en stikstofuitspoeling èn het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Doordat deelnemende melkveehouders en andere agrariërs op bedrijfsniveau meer kennis hebben verbeteren ze gezamenlijk de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu. Daar heeft een ieder op zijn beurt weer profijt van.

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland ′16-′17 Vechtstromen
Contactpersoon:
Willem van Weperen
Projecten LTO Noord
Thema:
Bedrijfsvoering, Gewaskeuze, Mest, Gewasbescherming, Mineralenbenutting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Vechtstromen
Looptijd:
2017-ev
Provincie:
Drenthe, Overijssel

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top