Werken aan bodemkwaliteit

Werken aan bodemkwaliteit

In het stroomgebied van waterschap De Dommel

De kwaliteit van veel gronden is de afgelopen jaren achteruit gegaan. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de bodemstructuur als het vermogen van de grond om water vast te houden. Hierdoor is het moeilijker voor agrariërs om hun werk goed te kunnen doen.

De kwaliteit van de bodem en het water zijn sterk met elkaar verbonden. In het gebied van de Duinboeren (Helvoirt) willen we boeren en waterbeheerders met een aantal praktische maatregelen motiveren om deze kwaliteit te verbeteren. We stellen daarvoor een set factsheets vrij beschikbaar. Deze bevatten geteste maatregelen specifiek voor de Noord-Brabantse zandgronden.

Hoe pakken we dit aan?

De praktische maatregelen verbeteren op de bodemkwaliteit in relatie tot de waterkwaliteit, het bufferend vermogen en de doorlaatbaarheid van de grond. Door de maatregelen te testen op circa 15 verschillende bedrijven en de data vervolgens bij workshops en groepsbijeenkomsten te delen, werken we samen toe naar een betere bodem- en waterkwaliteit in de hele regio. Daarbij krijgen alle deelnemers meer inzicht in de kringloopwijze van de regio.

Werken aan bodemkwaliteit
Contactpersoon:
J. Sprangers
Stichting De Duinboeren
Maarten van Schijndel
Waterschap De Dommel
Thema:
Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap De Dommel
Looptijd:
Start voorjaar 2017, doorlooptijd 2 groeiseizoenen.
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Louis Bolk Instituut
Betrokken partijen:
Stichting Duinboeren, waterschap De Dommel

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top