Bestuursovereenkomst DAW Groningen getekend

Foto: Het Streekblad

Provincie en waterschappen in Groningen hebben de bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) ondertekend. Dat staat voor zo'n zes miljoen euro die beschikbaar komt om DAW-initiatieven uit de landbouwsector te ondersteunen.
 
Lees meer over de ondertekening op de website van Het Streekblad

Back to top