Bijeenkomst: 'Waterkwaliteit is gezamenlijk belang'

Er zijn veel goede ideeën en initiatieven om de agrarische waterkwaliteit te verbeteren. Door samen te werken in en tussen de regio’s, kunnen meer projecten van de grond komen vanuit het POP3-subsidieprogramma. De bijeenkomst ‘Samenwerken aan Waterkwaliteit’ in het LEF Future Center in Utrecht, gaf daartoe een goede aanzet.
 
Ongeveer 150 vertegenwoordigers van ministeries, provincies, Land- en Tuinbouw Organisaties , waterschappen en gemeenten ontmoetten elkaar in een bijzondere  setting. Vanuit hun gezamenlijke doel zochten ze de verbinding, inspireerden ze elkaar en zochten ze oplossingen voor knelpunten.
 
Uitgebreid verslag
Lees en bekijk het uitgebreide verslag van de bijeenkomst in woord en beeld
 
Ambitie
In 2021 willen de samenwerkende organisaties op het gebied van agrarisch water 80% van de bestaande waterkwaliteitsproblemen hebben opgelost. De watervoorziening moet dan duurzaam zijn. Er wordt al hard gewerkt in de regio’s, maar er moet toch nog veel gebeuren om de doelstellingen te bereiken.  In het kader van POP3 is daarvoor 200 miljoen euro beschikbaar.
 
Henk Staghouwer, gedeputeerde van de provincie Groningen en politiek verantwoordelijk voor de Adviescommissie Water in POP3, opende de bijeenkomst met de uitspraak: “Er is veel geld beschikbaar, laten we dat met elkaar goed gebruiken. Ik hoop dat we vandaag verbindingen gaan leggen, kennis gaan delen en daarmee een stap voorwaarts zullen maken om het programma dat we met elkaar zijn aangegaan goed af te ronden.” 
 
Peloton in beweging
“POP3 geeft kansen voor innovatie, verduurzaming en versterking van de concurrentiekracht,” vatte voorzitter Jakob Bartelds het standpunt van LTO  samen. “Als verbetering van het milieu samengaat met verbetering van het inkomen van boer en tuinder, is een grote slag te maken.” 
 
Bartelds is er dan ook van overtuigd dat deze belangen en de bottom-up aanpak van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, versterkt door een integrale gebiedsaanpak, de waterkwaliteit de komende jaren nog verder zal verbeteren. “Waarom willen agrarische ondernemers met waterkwaliteit aan de slag? Omdat ze de kringloop moeten sluiten. Daarin nemen ze ook steeds vaker zelf het initiatief. De koplopers zijn al veel projecten gestart, het bruist er van de energie. De uitdaging is nu om ook het grote peloton in beweging te krijgen. Vooral door de verbinding te leggen tussen doelen, kansen en opbrengst voor de ondernemer. Daar gaan we gezamenlijk mee aan de slag,” was de belofte die Dirk-Siert Schoonman deed als vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen binnen DAW.
 
Samenwerking en vertrouwen

De inspirerende omgeving van het LEF Future Center, de ongedwongen sfeer en het uitdagende dagprogramma maakten dat verbindingen spontaan op gang kwamen en ervaringen enthousiast werden gedeeld. Workshops en regio-sessies brachten discussies op gang over successen en knelpunten. Duidelijk werd dat laagdrempelig contact tussen mensen achter organisaties veel onduidelijkheid en onbegrip kan wegnemen. De sfeer van samenwerking houdt niet op bij deze bijeenkomst, namen de deelnemers zich voor. “We hebben elkaar in de ogen gekeken, nieuwe inzichten opgedaan en nuttige contacten gelegd. Laat het hier niet eindigen. Pak het op en gebruik het, zodat de mensen achter de projecten en de regels er samen een succes van kunnen maken,” zei Charles Hussels, voorzitter van de Adviesgroep Water, aan het eind van de dag.

Back to top