'Boeren met bodem en water' van start gegaan

Zoontje Tom van agrariër Nico Neppelenbroek trekt samen met bestuurder Henk Oegema van Waterschap Drents Overijsselse Delta (links) en gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe (midden) de schuif omhoog. Rechts Nico Neppelenbroek.

Op het agrarisch bedrijf van de familie Neppelenbroek in het buitengebied van Zuidwolde ging donderdag 23 november het project ‘Boeren met bodem en water’ officieel van start.  Dit project wordt uitgevoerd onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waarmee in Drenthe agrariërs, provincie en waterschappen beter willen samenwerken. Neppelenbroek stelt zijn bedrijf beschikbaar als demonstratiebedrijf voor agrariërs en andere geïnteresseerden.  
 
Met het omhoog trekken van een schuif waardoor water in een put voor zogeheten peilgestuurde drainage stroomde, klonk symbolisch het startschot voor Boeren met bodem en water. Dit is bij uitstek een project met het stempel Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, omdat  de maatregelen het belang van water en bodem in de agrarische sector goed weergeven.
 

Peilgestuurde drainage

Met de peilgestuurde drainage gaat Neppelenbroek zelf over de waterpeilen en kan hij naar eigen wens water aan- en afvoeren. Hiermee regelt hij onder meer de grondwaterstanden onder zijn percelen. Die mogen niet te nat, maar ook niet te droog zijn en hebben een positief effect op de bodemconditie én de waterhuishouding.
 
Naast peilgestuurde drainage staan ook andere maatregelen in de planning. Bijvoorbeeld het verhogen van het organische stofgehalte, het vergroten van de bewortelingsdiepte, het reguleren van wateraanvoer en het experimenteren met andere teelten. Met dit DAW-project snijdt het mes aan twee kanten: betere gewassen voor de agrariër en minder afvoer van water door Waterschap Drents Overijsselse Delta. Door de betere bodem zullen de percelen werken als een spons bij regen. Hierdoor blijven voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen op de percelen en stroomt er minder water het land af de sloot in. Dat de voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen blijven waar ze horen, is goed voor de grond, het gewas én voor de waterkwaliteit.
 
Lees meer over Nico Neppelenbroek en zijn ideeën
Bekijk de video van de opening op de website van RTV Drenthe

Back to top