Brabant Bewust van start: Slim omgaan met bodem en mineralen

Meer opbrengst van het land met dezelfde hoeveelheid mineralen. Dat is het doel van Brabant Bewust, een programma om mineralenefficiëntie te verhogen. Dat leidt tot minder verliezen naar het milieu. Bijna 500 melkveehouders, akkerbouwers en vollegrondstelers in Brabant kunnen zich nu gratis aanmelden als deelnemer.
 
Slim aanpakken
De afgelopen jaren zijn de bemestingsnormen gedaald, tot onder het bemestingsadvies. Ondanks die daling is de waterkwaliteit nog steeds niet voldoende. Daarom is het van belang dat partijen samen zoeken naar slimme oplossingen. Oplossingen die zorgen voor een betere waterkwaliteit met behoud van opbrengsten en inkomen.
 
Praktisch aan de slag
Binnen Brabant Bewust kunnen melkveehouders, akkerbouwers en vollegrondstelers hun kennis en kunde over mineralenmanagement vergroten. Deze kennis kan vervolgens in praktijk worden gebracht met concrete maatregelen. We gaan werken aan bodem, bodemvruchtbaarheid, bemesting en mineralenbenutting. Dat doen we met ondernemersgroepen, workshops en demonstraties.
 
Starten met goede voorbeelden
Brabant Bewust heeft een aantal goede voorbeelden. ‘Schoon Water’ is er daar één van, waarin de afgelopen jaren veel is bereikt. Maar ook binnen de projecten ‘Telen met Toekomst’ en het ‘Masterplan Mineralenmanagement’ is gewerkt aan concrete maatregelen. Al deze projecten hebben een goed gevulde ‘gereedschapskist’ opgeleverd, met haalbare en effectieve maatregelen.
 
Binnen Brabant Bewust zullen deze maatregelen breed onder de aandacht worden gebracht om ze in de praktijk vaker terug te zien en zo de verliezen naar het milieu te beperken.
 
Aanmelden
Melkveehouders, akkerbouwers en vollegrondstelers die de waarde van maatregelen voor hun eigen bedrijf willen leren zien en die hierover willen discussiëren met collega’s en adviseurs, kunnen zich melden. Interesse in (kosteloze) deelname aan een ondernemersgroep kan worden aangeven bij de eigen contactpersoon van ZLTO, Delphy, DLV Advies of CLM, of door te mailen naar wico.dieleman@zlto.nl.
 
Meer informatie of vragen
Wilt u informatie over Brabant Bewust neem dan contact op met Wico Dieleman (ZLTO).
 
Brabant BEWUST wordt uitgevoerd door ZLTO, CLM, Delphy en DLV Advies. Dit project is mede gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van de provincie Noord-Brabant in het kader van POP3 Brabant. Bewust staat voor: Bodem- En Waterbeheer om Uitspoeling Samen Tegen te gaan.

Back to top