DAW-betrokkenen op excursie in Limburg

Vandaag vindt de jaarlijkse DAW-excursie plaats. De aanwezigen bezoeken twee akkerbouwbedrijven op het zuidelijk zand van Limburg en Noord Brabant. Men start op de proefboerderij Vredepeel van Marc en Brigitte Kroonen in het Limburgse Vredepeel. Dit bedrijf voert onderzoeken uit onder andere naar gewasbescherming, bemesting, bodemgezondheid, bodemvruchtbaarheid en watergebruik. Na de middag gaat de groep in de speciale DAW Waterkaravaan bus naar het nabij gelegen akkerbouwbedrijf van Harrie Geling in het Brabantse Oploo. Dit bedrijf neemt deel aan ‘Schoon Water Brabant’. Beide bedrijven zijn ‘Veldleeuwerik’ deelnemers.
 
Bij de excursie zijn ook Peter Heij (DG Ruimte en Water), Frank Tierolff (lid Bestuursraad Kadaster) en Jakob Bartelds (portefeuillehouder LTO) aanwezig. Zij geven een toelichting op de samenwerking tussen LTO Nederland, het Ministerie van IenW en het Kadaster bij de uitvoering van DAW.

Back to top