LTO blij met bodemstrategie minister Schouten

De Bodemstrategie van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) verwoordt op vele punten de ambitie van LTO Nederland. In de Kamerbrief benoemt de minister nadrukkelijk de rol die de land- en tuinbouw kan vervullen in het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen.

“We staan als samenleving voor grote uitdagende opgaven op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en -veiligheid, biodiversiteit en waterkwaliteit”, schrijft de minister. “Landbouwbodems van goede kwaliteit vormen niet alleen een belangrijke basis, maar ook een voorwaarde voor het realiseren van die opgaven.”

Relaties

In de brief beschrijft de minister de bodem als ‘oplossingsgericht medium’. “Die kijk spreekt ons aan”, zegt LTO bestuurder Claude van Dongen. In de Kamerbrief wordt de bodem in breed perspectief geplaatst. De brief legt relaties met water, mest, biodiversiteit en staat uitgebreid stil bij klimaat. “We herkennen veel van onze eigen ambities in de route die in de Kamerbrief wordt voorgesteld.”De minister stelt ook geld beschikbaar gesteld voor onder meer onderzoek.

Lees de brief van minister Schouten over bodemstrategie

Lees meer over de reactie van LTO

Back to top