'Maatwerk vereist om Brusselse eisen te halen'

Leo Joosten

Nederland moet in Brussel een plan op tafel leggen dat de komende vier jaar zorgt voor minder stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. Daarvoor is maatwerk nodig. Lees het betoog van Leo Joosten, programmamanager zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn bij LTO Nederland, op de website van Nieuwe Oogst.

Back to top