Onderbroektest voor het bodemleven

Hoe weet je of er voldoende bodemleven in de grond zit? Pak een schop, graaf een katoenen onderbroek in de grond, wacht drie maanden en als er niets van de broek is overgebleven, zit het goed met het bodemleven. 'Moeilijker is het niet', zegt André Hoogendijk van de KAVB.
 
 
Adjunct-directeur André Hoogendijk van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) sprak vorige week op de open dag van NLG Holland, een coöperatie van duurzame bloembollentelers uit Noord-Holland. Tijdens de dag, vorige week vrijdag bij M.C. Zonneveld in Julianadorp, stond het thema 'Bodem in balans' centraal.

Focus op bodem

Volgens ZLTO-voorzitter Huijbers wist opa meer van de bodem dan de huidige generatie. 'De huidige generatie heeft niet de focus op de bodem. Wat dat betreft moeten we weer leren om boer te worden.' Dat is nodig omdat de bodem steeds belangrijker wordt voor maatschappelijke functies. Denk aan klimaat, waterberging en biodiversiteit.
 
Huijbers wijst erop dat de land- en tuinbouw op deze maatschappelijke rollen wordt aangesproken. 'Ons beroep is verzorger van dieren, gewassen, landschap, ecosysteem, bodem en dergelijke. Wie kan dat beter? Niemand, wij hebben de beste kwaliteiten. We moeten daar als sector beter over communiceren. We moeten trots zijn als boer, als verzorger0
.'
Bekijk DAW-projecten in de bloembollenteelt
Lees meer over de open dag op de website van Nieuwe Oogst

Back to top