Peilgestuurde drainage wint ZLTO Initiatiefprijs

Een systeem om water uit te natte gronden op te pompen en dit te gebruiken voor te droge gronden. Daarmee heeft graszodenkweker Léon Steenbergen uit Vinkel (links op de foto) de ZLTO Initiatief Juryprijs 2017 gewonnen. De prijs, die bestaat uit een sculptuur en 2.500 euro, is donderdagmiddag door ZLTO-directeur en juryvoorzitter Elies Lemkes (rechts) uitgereikt op het ZLTO Congres in Den Bosch, 14 december jl.
 
Hoge en lage gronden kenmerken het bedrijf van Léon Steenbergen. Dit bracht hem op het idee om het drainagewater van de lage, natte gronden op te pompen naar de hoger gelegen gronden. Zo is er minder grondwater voor beregening nodig en belandt het water van de natte delen niet meer in het oppervlaktewater van de Groote Wetering. Zijn idee kwam vorig jaar in een stroomversnelling toen hij aanklopte bij Waterschap Aa en Maas. Het paste bij het Deltaplan Hoge Zandgronden. Daarmee wil het waterschap voldoende schoon grond- en oppervlaktewater voor de lange termijn borgen.

Back to top