Schoon Erf Schoon Water Veenkoloniën van start

Het project "Schoon erf, schoon water Veenkoloniën" gaat van start in het Drentse deel van de Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa's. Akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders, die met gewasbeschermingsmiddelen op hun erf werken, kunnen hierbij subsidie kunnen krijgen voor het doen van investeringen om erfemissie te voorkomen.
De waterkwaliteit kan verbeteren door onder meer de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te verminderen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

  • het aanleggen van een vloeistofdichte vul- en wasplaats op het erf;
  • het overkappen van deze vul- en wasplaats;
  • een zuiveringssysteem voor afvalwater (bijvoorbeeld Phytobac, Biofilter,Heliosec);
  • een systeem om waswater van kisten te reinigen en te desinfecteren zodat het hergebruikt kan worden.

Deelnemende boeren aan het project worden op allerlei manieren ondersteund. Ze krijgen begeleiding bij het bepalen van de gewenste maatregelen en investeringen. Het wterschap kan bovendien akkoord geven voor de maatregelen.Daarbij kunnen de boeren 40% subsidie krijgen voor de gedane investeringen (tot een maximum van € 14.000,- per onderneming).

Interesse

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich aanmelden voor deelname aan het project bij Sylvia Koenders, projectleider van het project via skoenders@projectenltonoord.nl of 06 13 92 41 04. Zij zoekt dan contact met u. Let op: vol=vol.
 
Het project wordt gesubsidieerd door Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa's.

Back to top